RODO 

data publikacji: 20-02-2019 | 13:07data ostatniej modyfikacji: 20-02-2019 | 13:11Wytworzył: Dominika Śliż
KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA-REZERWACJA

Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(tj. RODO)  informujemy, iż:

 1. Administratorem Danych Pani/Pana i Pana dziecka danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzebownisku z siedzibą w Nowej Wsi; 36-001 Trzebownisko; Nowa Wieś 387 nr tel: 17 771 31 20 (dalej: "Administrator").
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych,  z którym można skontaktować się bezpośrednio za pomocą poczty elektronicznej: biuro@lexmod.pl.
 3. Podane przez Rodziców/Opiekunów dane osobowe przetwarzane będą  w celu rezerwacji miejsc na zajęciach (kursy pływania , szkółka pływania i inne zajęcia) oraz obiektów(kort, orlik, stadion) (na podstawie art.6 ust. 1 lit. b i f  RODO),
 4. Podane przez Rodziców/Opiekunów dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz zgodnie  terminami wskazanymi w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt Ośrodka.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści podanych danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu na warunkach określonych w przepisach RODO.
 7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz brak ich podania uniemożliwia zarezerwowanie miejsca na prowadzonych kursach i zajęciach.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA - GRUPOWE KURSY PŁYWANIA

Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(tj. RODO)  informujemy, iż:

 1. Administratorem Danych Pani/Pana i Pana dziecka danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzebownisku z siedzibą w Nowej Wsi; 36-001 Trzebownisko; Nowa Wieś 387 nr tel: 17 771 31 20 (dalej: "Administrator").
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych,  z którym można skontaktować się bezpośrednio za pomocą poczty elektronicznej: biuro@lexmod.pl.
 3. Podane przez Rodziców/Opiekunów dane osobowe przetwarzane będą  w celu realizacji umowy  o świadczenie usług w zakresie nauki pływania  (na podstawie art.6 ust. 1 lit. b i f  RODO), w tym do kontaktu z rodzicem/opiekunem prawnym małoletniego w sprawach z tym związanych,
 4. W przypadku udzielenia dodatkowych zgód na  przetwarzanie wizerunku dziecka w celu: edukacyjnym bądź promocyjnym, odbywać się będzie ono na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO.
 5. Podane przez Rodziców/Opiekunów dane osobowe mogą być udostępniane:

a)dostawcom usług informatycznych lub audytowych na podstawie zawartych umów,

b)podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Natomiast dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane do zakończenia kursu lub do momentu wycofania zgody.
 2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści podanych danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz wycofania udzielonej zgody- na warunkach określonych w przepisach RODO.
 3. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz brak ich podania danych uniemożliwia zawarcie i  realizację umowy tj. uczestnictwo dziecka w kursach nauki pływania. Natomiast brak zgody w zakresie przetwarzania w celach edukacyjnych lub promocyjnych, uniemożliwi wykorzystanie wizerunku dziecka w tych celach.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA - REKRUTACJA

Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(tj.RODO)  informujemy, iż:

 1. Administratorem Danych Pani/Pana osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzebownisku z siedzibą w Nowej Wsi; 36-001 Trzebownisko; Nowa Wieś 387 nr tel: 17 771 31 20 (dalej: "Administrator").
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych,  z którym można skontaktować się bezpośrednio za pomocą poczty elektronicznej: biuro@lexmod.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji  rekrutacji – na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO,
 4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane maksymalnie przez okres 3 miesięcy.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz wycofania danych- w granicach określonych w przepisach prawa;
 7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe, lecz brak ich podania uniemożliwia  uczestnictwo w rekrutacjach.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – PRACOWNICY, WSPÓŁPRACOWNICY

Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(tj.RODO)  informujemy, iż:

 1. Administratorem Danych Pani/Pana osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzebownisku z siedzibą w Nowej Wsi; 36-001 Trzebownisko; Nowa Wieś 387 nr tel: 17 771 31 20 (dalej: "Administrator").
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych,  z którym można skontaktować się bezpośrednio za pomocą poczty elektronicznej: biuro@lexmod.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) realizacji zatrudnienia, na podstawie art. 6 ust 1 lit. b i  c RODO,

b) realizacji umowy zlecenia, na podstawie art. 6 ust 1 lit. b  RODO,

 1. Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą być  udostępniane:

a) dostawcom usług informatycznych,

b) dostawcom usług prawnych, księgowych, audytowych, szkoleniowych, bhp,

c) innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane

a)w przypadku wskazanym w pkt. 2  a-przez okres wynikający z obowiązujących przepisów w zakresie przechowywania dokumentacji pracowniczej oraz wskazane w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt Ośrodka.

b)w przypadku wskazanym w pkt 2b- przez okres niezbędny do realizacji umowy i ewentualnych roszczeń stron

 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - w granicach określonych w przepisach prawa;
 2. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe i  niezbędne do:

a)    w przypadku wskazanym w pkt. 2  a-  realizacji stosunku pracy

b)   w przypadku wskazanym w pkt 2b -  realizacji umowy zlecenia

 

KLAUZULA INFORMACYJNA -KLIENCI

Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(tj.RODO)  informujemy, iż:

 1. Administratorem Danych Pani/Pana osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzebownisku z siedzibą w Nowej Wsi; 36-001 Trzebownisko; Nowa Wieś 387 nr tel.: 17 771 31 20 (dalej: "Administrator").
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych,  z którym można skontaktować się bezpośrednio za pomocą poczty elektronicznej: biuro@lexmod.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawartych umów (kursy pływania oraz wynajem basenu, kortu, boiska „Orlik” oraz stadionu) na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO,
 1. Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą być udostępniane:
 1. dostawcom usług informatycznych,
 2. dostawcom usług prawnych, księgowych i audytowych,
 3. innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umów, realizacji obowiązków podatkowych  i ewentualnych roszczeń stron, przez okresy wskazane w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt Ośrodka.
 2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu- w granicach określonych w przepisach prawa;
 3. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe, lecz brak ich podania uniemożliwia zawarcie i realizację umowy.

          

  KLAUZULA INFORMACYJNA - DOSTAWCY

Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(tj.RODO)  informujemy, iż:

 

 1. Administratorem Danych Pani/Pana osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzebownisku z siedzibą w Nowej Wsi; 36-001 Trzebownisko; Nowa Wieś 387 nr tel: 17 771 31 20 (dalej: "Administrator").
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych,  z którym można skontaktować się bezpośrednio za pomocą poczty elektronicznej: biuro@lexmod.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umów na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO,
 1. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane:
 1. dostawcom usług informatycznych,
 2. dostawcom usług prawnych, księgowych i audytowych,
 3. innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy niezbędne do realizacji umów, realizacji obowiązków podatkowych  i ewentualnych roszczeń stron oraz wskazane w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt Ośrodka.
 2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu- w granicach określonych w przepisach prawa;
 3. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe, lecz brak ich podania uniemożliwia zawarcie umowy.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING WIZYJNY

Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(tj. RODO)  informujemy, iż:

 1. Administratorem Danych Pani/Pana osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzebownisku z siedzibą w Nowej Wsi; 36-001 Trzebownisko; Nowa Wieś 387, nr tel.: 17 771 31 20 (dalej: "Administrator").
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych,  z którym można skontaktować się bezpośrednio za pomocą poczty elektronicznej: biuro@lexmod.pl.
 3. Monitoringiem wizyjnym objęto parking oraz budynki Ośrodka na zewnątrz oraz wewnątrz tj. korytarze, hole , szatnie basenowe, halę basenową, halę kortu.
 4. Monitoring wizyjny stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie monitorowanym oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłyby narazić Administratora na szkodę.
 5. Przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora –na podstawie art, 6 ust. 1 lit. f  RODO.
 6. Zapisy z monitoringu przechowywane będą aż do nadpisania (w zależności od wielkości nagrań) maksymalnie do 30 dni lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu- w granicach określonych w przepisach prawa.
 8.  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przebywania na terenie Ośrodka.

 

 

 

 

 

 

Liczba odwiedzin: 2